"Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай" сумын Засаг даргын 2021 оны А/69 дүгээр захирамж