2020 оны 3 дугаар сарын 30-аас 2020 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрүүдэд Засаг даргын Тамгын газрын байгаль хамгаалагч Б.Эрдэнэбат, Э.Энхбадрах нар тус сумын Давааны Ар баг, Артархи багуудад ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийж а