"Зүтгэл-Итгэл-Санаачилга" нэрлэсэн жилийн ажлын хүрээнд сумын Засаг даргын Тамгын газрын "Инноваци" багаас сумын Шуурхай штабт Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний багаж, хэрэгсэл гардууллаа. ИННОВАЦИ багтаа дараа дараагийн шинэлэг ажилд нь амжи