2021 оны 1 дүгээр сарын нийгмийн халамжийн сангийн зарим санхүүжилтүүд орж эхэллээ.