Тариалан сумын ЕБС-иас "Сайн үйлсийн аян" зарлаж, 14 өрхийн 38 хүүхдэд 791,1 мянган төгрөгний тусламж үзүүлэв.