2019.06.07-ны өдөр Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга Ж.Бямбадоржоор ахлуулсан 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс суманд ажиллаа.