"ШИВЭРТ" "УЛААНЧУЛУУТ" голоо ЦЭМБИЙТЭЛ цэвэрлэсэн 9а9б9в10а10б10в ангийхаа сурагчидад МАШ ИХ БАЯРЛАЛАА