http://tarialan.khs.gov.mn/ цахим хаягаар иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хүлээн авдаг боллоо. Тариалан сумын Засаг даргын Тамгын газар