Натиародын үйлчилгээ

  • 417

    нотариадын үйлчилгээ...

    НОТАРИАДЫН ДАРААХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЖ БАЙНА.   1.Бүх төрлийн бичиг баримтын хуулбар-100 төгрөг 2. Итгэмжлэл гэрчлэх-500 төг 3. Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах бичгийг гэрчлэх- 100 төгр...

Facebook messenger