Нэг цонхны үйлчилгээ

 • 423

  Татварын үйлчилгээ...

  Таны татвараа төлөх данс  № Татварын төрөл  Данс  Төрийн сангий...

 • 447

  Иргэний бүртгэл...

  ЗДТГ-аас улсын бүртгэлийн дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.   Иргэн шилжихэд дараах  материал бүрдүүлнэ. Очих газрын хаяг тодорхой байх 16-аас доош насны  хүүхдүүдийн төрс...

 • 590

  Халамжийн үйлчилгээ...

  1. Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхэд мөнгөн тэтгэмжид хамрагдахад дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ. Өргөдөл Жирэмсэн үеийн хяналтанд орсон тухай болон төрсний дараах эсэн мэнд бойж...

 • 517

  Эрүүл мэндийн үйлчилгээ...

  1.ЭМД-ын хураамж төлөлт хийж шинээр дэвтэр авахад: 1. 171090003- тоот дансанд төлбөр хийсэн баримт      жилийн төлбөр 8...

 • 490

  газрын харилцаа...

  ТАРИАЛАН СУМЫН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА.     Зорилго. Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг жил болгон сумын ИТХ-аар батлуулж, уг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу иргэд олон нийтэд газ...

 • 431

  газрын харилцаа...

  ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТАЛААРХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ   ҮНЭ ТАРИФ.     № ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТ ДАНСНЫ ДУГААР ҮНЭ ...

Facebook messenger