Худалдан авах үйл ажиллагаа

 • 583

  ОНХС-ийн төлөвлөлт...

  ОНХС-ийн төлөвлөлт  1-Р ҮЕ ШАТ: Баг, Хорооны айл өрх бүрт санал авах маягтыг 1–р улиралд багтаан хүргүүлнэ. 2-Р ҮЕ ШАТ: Иргэд өөрсдийн саналаа бүлгээрээ, гэр бүлээрээ, эсвэл Иргэний...

 • 514

  Тендерийн урилга сургуулийн дот...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Тендер зарлах өдөр: 2015.06.03 Тендер шалгаруулалтын нэр: Дотуур байрны хүүхдийн хатуу эдлэл шинэчлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: Дотуур байрны хүүхдийн эдлэл ЗДТГ/2015/2 ...

 • 606

  Сумын 2015 оны ХАА-н ерөнхий тө...

      ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН  2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ...

 • 733

  бирваазны тендер...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-05-28 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Сэлэнгэ багт бирвааз / хөвдөг         &nb...

 • 1357

  бохирын машин өөрөө буулгагч ав...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-05-26 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Бохирын машин 1 , өөрөө буулгагч         ...

 • 933

  бирвааз барих...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-05-20 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Сэлэнгэ багт бирвааз / хөвдөг         &nb...

 • 685

  тендер...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-05-05 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Бохирын машин 1 , өөрөө буулгагч         ...

 • 628

  Мотоцилколын худалдан авалт...

  НИЙТИЙН ЗАР МЭДЭЭЛЭЛ                 Манай сумын ОНХСангаас , багийн хүний эмч нарын унаанд зориулж 6 мотоцикль нийлүүлэх ажил...

 • 599

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Обектын гал түймрийн үед          &...

 • 920

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Түрдэг , Ухдаг , Ачдаг үйлдэл бүхий        &nb...

 • 610

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА...

  ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА   Тендер  зарлах өдөр :  2014-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр :   Сумын төвийн тогны хүчдэлийг         &nb...

 • 1686

  ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН ...

  ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН  2014 ОНД БАРАА . АЖИЛ . ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ        ...

Facebook messenger