МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД

"Монгол хэл бичгийн анхдугаар олимпиадын "Сайхан бичигтнээр": 

36-45 насны ангилалд: Мандал багийн иргэн Д.Энхнаст

18-35 насны ангилалд: Мандал багийн иргэн Б.Дөлгөөн нар шалгарлаа.