ЗДТГ-н бүтэц бүрэлдэхүүн

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

ЗДТГ-ын удирдлага

 • Ц.Хөвсгөлдалай /Албан тушаал: Засаг дарга,  өрөөний дугаар: 204, утас: 99383940,
 • Д.Батжаргал /Албан тушаал: Засаг даргын орлогч, өрөөний дугаар: 207, утас: 99149010, 93045454,  мэйл хаяг: bat_9010@yahoo.com/
 • Д.Баасанбат  /Албан тушаал: ЗДТГ-ын дарга, өрөөний дугаар: 202, утас: 96386799, мэйл хаяг: baaska_8003@yahoo.com

 

Багийн Засаг дарга

 • Б.Жамбалдорж /Албан тушаал: Мандал багийн Засаг дарга,  утас: 99801512, 
 • л.Нямсүрэн /Албан тушаал: Сэлэнгэ багийн Засаг дарга,  утас: 91341004, 
 • Ч.Нарангэрэл /Албан тушаал: Тавантолгой багийн Засаг дарга,  утас: 98384281/, 
 • Ц.Мөнхбаяр /Албан тушаал: Баянхошуу  багийн Засаг дарга,  утас: 93045511, 
 • Б.Ганбаяр /Албан тушаал: Давааны Ар багийн Засаг дарга,  утас: 88740707 /
 • Б.Эрдэнэбат /Албан тушаал: Ар тархи багийн Засаг дарга,  утас: 96040774, 

 

Нэг цонхны үйлчилгээ

 • Газрын даамал 
 • Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мрэгжилтэгн
 • Халамж хариуцсан мэргэжилтэн
 • Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч 
 • Улсын бүртгэгч
 • Татварын улсын байцаагч
 • ЗДТГ-ын дотоод ажилтан 

 

 • О.Бат-Эрдэнэ /Албан тушаал: Газрын даамал, утас 96771440,  өрөөний дугаар: 101 мэйл хаяг: o.bagii@yahoo.com, фэйсбүүк хаяг: Бат-Эрдэнэ Оюунчимэг
 • Г.Батбаяр /Албан тушаал: Улсын бүртгэгч, ,  өрөөний дугаар: 101, утас 93031565, 
 • Б.Чулуунчимэг /Албан тушаал: Татварын улсын байцаагч,   өрөөний дугаар: 101 утас 88043508, 96046689 ,  мэйл хаяг: b.chimgee85@yahoo.com,
 • П.Оюундалай /Албан тушаал: Халамж хариуцсан мэргэжилтэн, утас 96870102, өрөөний дугаар: 101   мэйл хаяг: P.Oyun_8989@yahoo.com,
 • Д.Жавхлант-Од /Албан тушаал: Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн, өрөөний дугаар: 101  утас 96560626,  мэйл хаяг: Dovchin Javkhlantod@yahoo.com, фэйсбүүк хаяг: Довчин Жавхлантод
 • Ч.Тунгалаг /Албан тушаал: Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч, өрөөний дугаар: 101  утас 98433491,  мэйл хаяг: tungalag_0926@yahoo.com,
 • Б.Нямдалай /Албан тушаал: Дотоод ажил эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн, өрөөний дугаар: 101, утас 89842526,  мэйл хаяг: Nyamdalai_0715@yahoo.com, фэйсбүүк хаяг: Nyamka Baagii

Санхүүгийн алба

 • Санхүү албаны дарга 
 • Төрийн сангийн мэрэгжилтэн
 • Нягтлан бодогч
 • Нягтлан бодогч/
 • Б.Пүрэвдорж /Албан тушаал: Санхүүгийн албаны дарга , өрөөний дугаар: 205 утас 99740103, 93045464,  мэйл хаяг: pbudee@yahoo.com
 • Ж.Мягмаржав /Албан тушаал: Төрийн сангийн мэргэжилтэн, өрөөний дугаар: 205, утас 98667406, 
 • Н.Мөнхцэцэг /Албан тушаал: Нягтлан бодогч, утас 95148038, өрөөний дугаар: 206, 96148038, мэйл хаяг: munkhuu0419@yahoo.com, /Сургууль, Цэцэрлэг, Соёлын төвийн төсвийн төлөвлөлт, хувиарилалт хийх, тэдгээрт нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ хариуцсан/
 • Д.Хандсүрэн /Албан тушаал: Нягтлан бодогч , утас 98129756, өрөөний дугаар: 206 мэйл хаяг: khandsuren@yahoo.com, ОНХСан, БХСан болон ИТХ, ЗДТГ, ЭМТөв, Зөв тун ОНӨААТҮГы- төсвийн төлвл өлт,  хувиарилалт хийх, тэдгээрт нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ хариуцсан/

МЭҮТасаг

 • Н.Батчимэг /Албан тушаал: МЭҮТасгийн дарга ,  өрөөний дугаар: 102 утас 98217265, 96034463,  мэйл хаяг: chimegeemevt@yahoo.com, фэйсбүүк хаяг: Chimgee Nymrenchin/
 • Д.Мөнх-Эрдэнэ/Албан тушаал: МАХЦЧХУБайцаагч,   өрөөний дугаар: 102  утас 95801015,
 • Х.Содбилэг /Албан тушаал: МАХЦЧХУБайцаагч , утас 88466626, өрөөний дугаар: 102   мэйл хаяг: sod_09@yahoo.com,

Цагдаагийн хэсэг

 • Я.Хорлооринбүүчий/ Албан тушаал: Цагдаагийн хэсгийн дарга, өрөөний дугаар: ЗДТГ-ын 2-р байр, утас: 89900786, мэйл хаяг: kaskader10@yahoo.com, фэйсбүүк хаяг: horloohorloor
 • П.Нямдорж /Албан тушаал: цагдаа, өрөөний дугаар: ЗДТГ-ын 2-р байр, утас: 96360272,, фэйсбүүк хаяг: Purevdorj Nyamdorj
 • Э.Мягмаржалбуу /Албан тушаал: цагдаа, өрөөний дугаар: ЗДТГ-ын 2-р байр, утас: 88307726, мэйл хаяг: jalbuu_63@yahoo.com, фэйсбүүк хаяг: Erdenebaatar Jalbuu

ЗДТГ-ын нийгмийн даатгалын байцаагч болон үйлчилгээний албан хаагчид

 • -П.Даваасүрэн /албан тушаал:Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, өрөөний дугаар: 203, утасны дугаар: 88003678,  фэйсбүүк хаяг: davaaSUREN
 •      -Ш.Батсайхан /албан тушаал: ЗДТГ-ын нярав, өрөөний дугаар: 206, утас: 93045450,/
 • Д.Бадамням /Албан тушаал: Нийгмийн даатгалын байцааагч, өрөөний дугаар:  104,  утасны дугаар:   93045446     мэйл хаяг:  Badmaa_th@yahoo.com     
 • А.Пүрэвдорж /Албан тушаал: ЗДТГ-ын сахиул,  утас: 91565439, 80801310/
 • Х.Цэрэндулам /Албан тушаал: ЗДТГ-ы үйлчлэгч, утас: 93045470
 • Ц.Төрмөнх/Албан тушаал: ЗДТГ-ын жолооч, утас: 93045506/
 • Э.Батгэрэл /Албан тушаал: ЗДТГ-ын жолооч,  утас: 93045504

 

БОТХБТасаг

 • БОТХБТасгийн дарга
 • БОХ-ын улсын байцаагч
 • Байгаль хамгаалагч
 • Байгаль хамгаалагч
 •  Байгаль хамгаалагч
 • Д.Батжаргал/Албан тушаал: БОТХБТасгийн дарга буюу Засаг даргын орлогч , өрөөний дугаар: 207, утасны дугаар:99149010, 93045454, мэйл хаяг:  bat_9010@yahoo.com
 • Д.Тэмүүл /Албан тушаал: БОХ-ын улсын байцаагч,  өрөөний дугаар: 109, утасны дугаар: 93045445, 96755445, мэйл хаяг: temv_1206@yahoo.com /
 • -Б.Эрдэнэбат /Албан тушаал: Байгаль хамгаалагч, өрөөний дугаар: 108, утас: 93045460, мэйл хаяг: Erdenebat Binderya@yahoo.com /
 • -Б.Ганчулуун /Албан тушаал: Байгаль хамгаалагч, өрөөний дугаар: 109, утас: 96332004,/
 • -О.Эрдэнэбаяр/Албан тушаал: Байгаль хамгаалагч, өрөөний дугаар: 108, утас: 93045460,/