ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД: Хөдөөгийн багуудын "Нээлттэй өдөрлөг" арга хэмжээ 2022.11.21- 2022.11.25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Нээлттэй өдөрлөг арга хэмжээнд Бэлчээр ашиглалтын журмын хэлэлцүүлэг, төрийн байгууллагуудаас 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн