Бүтээлч үйлдвэрлэл -2023 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдлаа.