СХС, ХХСангаас зээлийн үлдэгдлийн мэдээ

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН, ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН ТАЙЛАН.

       2023.05.10                                                                                                                                                                                                                 Тариалан сум

Зээлдэгч

Регистр

Гэрээний дугаар

Утас

Баг

Зээлийн зориулалт

Авсан огноо

Авсан зээл

Эцсийн үлдэгдэл

1

П.Болдбаатар

Рй72101215

201307

86175000

Мандал

Ногоо боловсруулах

2013/06/12

10.000.000

8 185 500

2

М.Гэрэлтуяа

Рй79120226

201413

96200879

Баянхошуу

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

2014/05/19

13.000.000

2 865 285

3

П.Цолмонтуяа

Рй84061007

201514

89110869

Мандал

Оёдолын цех байгуулах

2015/02/18

15.000.000

10 986 193

4

Б.Батхуяг

Рй89110314

201517

88868387

Таван толгой

Зөгийний аж ахуй байгуулах

2015/06/19

30.000.000

 

19 880 703

5

Д.Бодьгэрэл

Рй76112018

202101

98897879

Таван толгой

Эрчимжсэн мал аж ахуй

2021/07/09

25.000.000

24 936 557

6

Г.Баасанжав

Рй94090917

202102

96080917

Мандал

Арьс шир боловсруулах, жижиг үйлдвэр байгуулах

2021/07/19

6.000.000

6 065 000

7

С.Пунсал

Рй65040604

202103

96500419

Давааны ар

Эрчимжсэн мал аж ахуй

2021/07/09

12.000.000

10 090 912

8

С.Ангуудай

Рй87063016

202104

80080044

Мандал

Үхрийн фермерийн аж ахуй

2021/07/20

22.000.000

11 108 640

9

Т.Нямдалай

Рф86011579

202105

88176188

Мандал

Хог хаягдлыг ангилах, дахин боловсруулах

2021/07/20

20.000.000

15 171 800

10

Б.Мэндбат

Рй77060912

202106

93380155

Ар тархи

Хүнсний ногооны зоорь барих

2021/07/26

10.000.000

6 058 625

11

Ленинч хоршоо

2394944

202201

80849669

Бадрах

Гутал үйлдвэрлэл

2022/07/25

50.000.000

50 000 000

12

Шанш хоршоо

2392372

202202

91053864

Бадрах

Цагаан идээ үйлдвэрлэл

2022/07/25

40.000.000

30 491 428

13

Б.Ариунжаргал

Рй87082405

202301

89997318

Бадрах

Хувцас үйлдвэрлэл

2023/02/01

40.000.000

40 000 000

14

Х.Галбадрах

Рй76092334

202303

96385822

Мандал

Хөнгөн блок үйлдвэрлэл

2023/02/01

40.000.000

40 000 000

15

Д.Даваажаргал

РИ88111408

202302

90511000

Мандал

Хүнс үйлдвэрлэл

2023/02/01

15.000.000

15 000 000