Мод бэлтгэл

ТАРИАЛАН СУМАНД МОД БЭЛТГЭХ ЭРХТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА НӨХӨРЛӨЛИЙН СУДАЛГАА

 

2014.02.26                                                                                                                                                                                                  Бадрах

 

 

Байгууллага нөхөрлөлийн нэр

 

Баг

 

Ахлагчийн нэр

 

Утасны нэр

1

“ Шинэ шинэс “ ХХК

Мандал баг

Д.Цэрэнжамц

99262717

2

“ Жаргалант “

Таван толгой

С.Бямбажав

91694015

3

“ Дулаан хаан “

Ар тархи

Б.Даваадорж

91810311

4

“ Ирээдүй “

Ар тархи

Х.Галбадрах

96385822

5

“ Хан намнан “ 

Сэлэнгэ

Б.Батбөх

91215729

6

“Бидний сэтгэл “

Таван толгой

П.Ариунболд

96730023

7

“ Гурван чулуу “

Таван толгой

Д.Эрдэнэбаатар

97010741

8

“ Хүн чулуу “

Ар тархи

Д.Майбайр

96260817

9

“ Тайга “

Баянхошуу

Г.Батдаваа

98704770

10

“ Эв санаа “

Мандал

Самбалхүндэв

94962972

11

“ Хушт овон “

Ар тархи

С.Нарангэрэл

96742614

12

“ Хүрзэт “

Давааны ар

Б.Түмэн-Аюуш

98482958

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСАГ