Бүтэц, зохион байгуулалт

  • 701

    ЗДТГ-н бүтэц бүрэлдэхүүн...

    ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТАРИАЛАН СУМЫН ЗДТГ-ЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ   ЗДТГ-ын удирдлага Ц.Хөвсгөлдалай /Албан тушаал: Засаг дарга,  өрөөний дугаар: 204, утас: 99383940, Д.Батжарг...

Facebook messenger