"Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах тухай" сумын Засаг даргын 2021 оны А/72 дугаар захирамж"