"Зүтгэл-Итгэл-Санаачилга"-ыг дэмжих нэрлэсэн жилийн ажлын хүрээнд Засаг даргын Тамгын газрын "ЭВ" баг Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын өрөөний хаягийг Монгол бичгээр шинэчилж байршууллаа. ЭВ багтаа амжилт хүсье.