Монгол хэл бичгийн анхдугаар олимпиадын дүн мэдээ

                         
                                                         МОНГОЛ УЛС ТУНХАГЛАСНЫ 93 ЖИЛИЙН ОЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "МОНГОЛ ХЭЛ БИЧГИЙН АНХДУГААР ОЛИМПИАД"- ЫН ДҮН     
   
   
      18 - 35 насны ангилал          
                2017.11.24    
нэр Баг   цээж бичгийн алдсан үгийн тоо оноо  монгол бичгийн алдсан үгийн тоо оноо авах оноо авсан оноо хувь байр     
1 П. Оюунтуяа  Тавантолгой  15 8,8 1 8,82 20 17,62 88,1 I    
2 Б.Мягмарбат Артархи 8 9,36 3 6,46 20 15,82 79,1 II    
3 Н.Гэрэлчимэг Баянхошуу  14 8,88 3 6,46 20 15,34 76,7 III    
4 Б.Дөлгөөн Мандал  20 8,4 3 6,46 20 14,86 74,3 IV    
5 Н.Ариунболор Сэлэнгэ  9 9,28 4 5,28 20 14,56 72,8 V    
6 Г.Мөнхцэцэг Мандал  18 8,56 5 4,1 20 12,66 63,3 VI    
7 Д. Урантуяа  Мандал  19 8,48 5 4,1 20 12,58 62,9 VII    
8 Б.Манлай  Тавантолгой  22 8,24 5 4,1 20 12,34 61,7 VIII    
9 Б.Мөнхбаяр Мандал  12 9,04 6 2,92 20 11,96 59,8 IX    
10 О.Баярмаа Артархи 14 8,88 6 2,92 20 11,8 59 X    
36-45 насны ангилал    
нэр баг   цээж бичгийн алдсан үгийн тоо оноо  монгол бичгийн алдсан үгийн тоо оноо авах оноо авсан оноо хувь байр     
1 С. Цээлиймаа  Тавантолгой  8 9,36 0 10 20 19,36 96,8 I    
2 Д. Дэлгэрмаа  Давааны ар  14 8,88 1 8,82 20 17,7 88,5 II    
3 М. Байгальмаа  Тавантолгой  9 9,28 2 7,64 20 16,92 84,6 III    
4 Ш.Гүрбадбам Мандал  16 8,72 3 6,46 20 15,18 75,9 IV    
5 Д.Даваасүрэн Мандал  9 9,28 4 5,28 20 14,56 72,8 V    
6 Ж. Азжаргал  Баянхошуу  13 8,96 5 4,1 20 13,06 65,3 VI    
7 Б. Эрдэнэсүрэн  Баянхошуу  10 9,2 12 -4,16 20 5,04 25,2 VII    
8 Д. Хишигжаргал Сэлэнгэ  10 9,2 13 -5,34 20 3,86 19,3 VIII    
9 Ц. Батжаргал  Тавантолгой  20 8,4 14 -6,52 20 1,88 9,4 IX    
10 Ч. Энх-Ундрал Артархи 13 8,96 15 -7,7 20 1,26 6,3 X