2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт

Тариалан суманд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр

2016 онд хийгдэх ажлын жагсаалт

2015.12.17

 

 

 

 

Хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний нэр

 

Саналын тоо

 

Байршил

 \Баг\

 

Хугацаа \он\

 

санхүүжилтын дүн

 \ мян.төг \

Эхлэх

Дуусах

1

Гахайн хонхорын баруун урд хэсэгт худаг гаргах

428

Мандал

2016

2016

18000.0

2

12 жилийн сургуулийн хичээлийн төв байрны цонхыг шинэчлэх

420

Мандал

2016

2016

30000.0

3

Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн газруудад нэмж камер суурилуулах

466

Мандал

2016

2016

15000.0

4

ЭМТөвд доторх болон ойрын дуудлагын машин авах

407

Мандал

2016

2016

10000.0

5

Сэлэнгэ гол дээгүүр бирвааз барих

364

Сэлэнгэ

2016

2016

25000.0

6

Баяр наадмын зардал

411

Мандал

2016

2016

5000.0

7

Хүүхдийн цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэх

365

Мандал

2016

2016

3156.1

 

2016 онд хийгдэх ажил, бараа, үйлчилгээ

106156.1