Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ё.Батзориг ИТХ-ын дарга8826949570386010
Ц.ХөвсгөлдалайЗасаг дарга99383940 9304550070386005
Д.Батжаргал Засаг даргын орлогч 99149010 70386015
Д.БаасанбатЗДТГ-ын дарга9638679970386008


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Орон нутгийн төсвийн орлогын 2014 оны 12 -р сарын гүйцэтгэл...
2015-01-05 12:45:36 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Орон нутгийн төсвийн орлогын 2014 оны 08-р сарын гүйцэтгэл...
2014-09-02 10:11:27 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Төсвийн орлогын 2014 оны 07-р сарын гүйцэтгэл...
2014-09-02 10:06:34 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Татварын орлогын 2014 оны 05-р сарын биелэлт...
2014-06-03 10:19:55 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 04 сар 2014 он...
2014-05-22 09:57:55 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Суымн татварын орлогын 2014 оны 1-р сарын мэдээ...
2014-03-03 10:14:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Татвар төлөгчдийн судалгаа 2005-2014 он...
2014-03-03 09:58:17 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тариалан сумын 2014 оны 2-р сарын мэдээнээс харахад ойн гоожингийн хураамжжжас бусад бүрэн биелэгдэж байна....
2014-03-03 09:52:13 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Улсын төсөвд төвлөрүүлэх 2014 оны татвар...
2014-02-28 17:52:12 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Татварын 2014 оны төлөвлөгөөний хуваарь...
2014-02-28 17:49:40 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]