Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит бус 6 дугаар хуралдаан хуралдалаа

ТАРИАЛАН СУМАНД 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛООР ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН                                                                                    САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ  АЖЛЫН  ЖАГСААЛТ

 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

төсөв

өмчлөлд очих

Саналын тоо

Хугацаа

Байршил

/баг/

Эхлэх

Дуусах

1

Сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийн жишиг гудамж төсөл хэрэгжүүлэхэд

         9 224 000

 ЗДТГазар

285

2018

2018

Мандал

2

Сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж  нийтийн бие засах  газар 2-ын барих

         3 000 000

 ЗДТГазар

310

2018

2018

Мандал

3

Сумын засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сургуулийн  дотуур байрны  засварт

         7 000 000

 сургууль

278

2018

2018

Мандал

4

Төв гудамжны замаас хойшхи худалдаа үйлчилгээний цэгүүдийг  220м  дулааны шугаманд холбох

      15 000 000

 НАҮТөв ХХК

390

2018

2018

Мандал

5

Гудамжны гэрэлтүүлэг шинээр нэмэх

      15 000 000

 НАҮТөв ХХК

320

2018

2018

Мандал

6

Соёлын өвийг хамгаалах зорилгоор   морин хуурын танхим тохижуулах

         1 000 000

 Соёлын төв

275

2018

2018

мандал

 

Орон нутгийн хөгжлийн санд

      50 224 000