2017 оны 11 сарын 01 байдлаар Тариалан сумын хүн ам

Хөвсгөл  аймаг Тариалан суманд  108 хүүхэд шинээр төрж ,110 иргэн шилжин ирж , 24 иргэн нас барж , 99 иргэн шилжин явж одоогийн  байдлаар 1684 өрхөд 5986 иргэн амьдарч байна. 

Мандал баг - 874 өрхөд  3094 иргэн 

Ар тахи баг -172 өрхөд  651 иргэн 

Таван толгой - 195 өрхөд 688 иргэн 

Сэлэнгэ баг  -156 өрхөд  532 иргэн 

Баянхошуу -206 өрхөд 709 иргэн 

Давааны  ар баг 81 өрхөд 312 иргэн тус тус амьдарч байна .