ЭМДаатгалын хураамж ба хөнгөлөлт

017 оны эцэс болж байгаа  тул эмд-ын хураамжаа төлөөгүй иргэд яаралтай төлнө үү. ЭМДаатгалаар дараах хөнгөлөлт эдлэнэ.
1.Эмийн үнийн хөнгөлөлт ,эмнэлэгт хэвтсэн бол төлбөрийн хөнгөлөлт 
2.Элэгний В,С вирусын илрүүлэлтийн шинжилгээнд үнэ төлбөргүй орох.
3.1977 ,1972 ,1967, 1962 , 1967 , 1952 , онд төрсөн иргэд 3-н багц шинжилгээнээс сонгож үнэ төлбөргүй шинжилгээнд орно.