” Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлиг“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР” өөр Тариалан сумын засаг даргын тамгын газрын албан хаагчид мод тарилаа