2015 оны гарал үүсэл модны

2015.10.15                                                   2015 ОНЫ 9,10-Р САРЫН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН МЭДЭЭ

 

     Ойн мэргэжлийн байгууллага,нөхөрлөл

Иргэний нэр

Баг

     зориулалт

       хаана

модны төрөл

  мбэ

    №

гарал

сери

   №

 

огноо

хэрэглээ

      М3

түлш

   М3

гадагш

аймаг

1

жаргалант

Бямбадорж

1

 

10

уб

 

түлээ

0264311

0062401

09.03.15

2

ирээдүй

О.Баттогтох

5

 

4

ора

 

түлээ

0264316

0062402

09.03.15

3

ирээдүй

Б.Батцэнд

 

 

4

ора

 

түлээ

0224496

0062403

09.28.15

4

жаргалант

Б.Батбаяр

 

 

4

буа

 

түлээ

0264340

0062404

10.06.15

5

ханнамнан

Б.Даваажаргал

5

 

8

уб

 

түлээ

0224499

0062405

10.07.15

6

ирээдүй

Б.Хангай

2

 

5

ора

 

түлээ

0264407

0062406

10.09.15

7

бидний сэтгэл

М.Отгондаваа

2

 

5

уб

 

түлээ

0264408

0062407

10.09.15

8

ирээдүй

С.Мягмарсүрэн

2

 

5

ора

 

түлээ

0264356

0062408

10.12.15

9

ирээдүй

С.Туул

3

 

7

ора

 

түлээ

0264364

0062409

10.13.15

10

жаргалант

А.Болдбаатар

3

 

5

уб

 

түлээ

0264369

0062410

10.15.15

11

ханнамнан

А.Цолмонхүү

1

 

 

 

мөрөн

түлээ

0224490

0025531

08.03.15

12

жаргалант

Д.Бямбадорж

1

 

4

 

мөрөн

түлээ

0264337

0025532

10.05.15

13

жаргалант

Н.Бямбаабаатар

1

   

 

 

түлээ

0264338

0025533

10.05.15

14

тайга

Б.Гансүх

1

 

5

 

мөрөн

түлээ

0264402

0025534

10.06.15

15

Бидний сэтгэл

Т.Ганхуяг

1

 

5

 

мөрөн

түлээ

0264367

0025535

10.15.15

 

              Нэгтгэсэн:Байгаль хамгаалагч.                                        Б.Эрдэнэбат

             Хянасан: БОТХБТасгийн дарга.                                       Д.Батжаргал