Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ё.Батзориг ИТХ-ын дарга8826949570386010
Ц.ХөвсгөлдалайЗасаг дарга99383940 9304550070386005
Д.Батжаргал Засаг даргын орлогч 99149010 70386015
Д.БаасанбатЗДТГ-ын дарга9638679970386008


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
2015 оны 04-р сард олгосон модны гарал үүсэл
2015 оны 04-р сард олгосон модны гарал үүсэл
Нийтэлсэн: 3 жил өмнө

                                                                           2015 ОНЫ 04-Р САРД  ОЛГОСОН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ЖАГСААЛТ

2015.04.28

 

     Ойн мэргэжлийн байгууллага,нөхөрлөл

Иргэний нэр

Баг

         төрөл

       хаана

модны төрөл

  мбэ

    №

гарал

сери

   №

 

огноо

хэрэглээ

      М3

түлш

   М3

гадагш

аймаг

1

“гурванчулуут” нөхөрлөл

Ш.Оюунцэцэг

ма

 

6

уб

 

түлээ

0220992

0063046

03.25.15

2

Лхамсранжав Баасанхүү

 

Л.Баасанхүү

 

ма

 

21

 

дархан

 

торх

0019410

0063047

03.26.15

3

“гурванчулуут”нөхөрлөл

Г.Эрдэнэбат

ма

 

12

уб

 

түлээ

0220990

0220991

0063048

03.26.15

4

“ханнамнан”нөхөрлөл

Э.Энхтөр

ма

 

18

өмг

 

түлээ

0220996

0063049

04.11.15

5

Д.Өлзийтоготх

Ж.Лхагвасүрэн

ма

15

 

төв

 

 

0001978

0063050

04.13.15

 

         ДҮН

 

 

36

36

 

 

 

   6ш

  5ш

 

       

 

 

 

         
       

 

 

 

         
       

 

 

 

         
       

 

 

 

         
       

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

           Жич:4-р сард аймагт түлээ болон хэрэглээ олгогдоогүй болно

  Нэгтгэсэн” Байгаль хамгаалагч.                                                        Б.Эрдэнэбат

  Танилцсан.БОТБХТасгийн дарга.                                                       Д.Батжаргал