Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ё.Батзориг ИТХ-ын дарга8826949570386010
Ц.ХөвсгөлдалайЗасаг дарга99383940 9304550070386005
Д.Батжаргал Засаг даргын орлогч 99149010 70386015
Д.БаасанбатЗДТГ-ын дарга9638679970386008


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Модны гарал үүсэл
Модны гарал үүсэл
Нийтэлсэн: 3 жил өмнө

2015 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД ОЛГОСОН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ЖАГСААЛТ

2015.03.25

 

     Ойн эргэжлийн байгууллага,нөхөрлөл

        төрөл

       хаана

модны төрөл

  мбэ

    №

гарал

сери

   №

 

огноо

хэрэглээ

      М3

түлш

   М3

гадагш

аймаг

1

“тайга” нөхөрлөл

 

3

орхон

 

түлээ

0220985

0063041

03.13.15

2

“гурванчулуут”

нөхөрлөл

 

20

уб

 

түлээ

0224333

0220987

0063042

03.19.15

3

“”ирээдүй”нөхөрлөл

 

5

уб

 

түлээ

0220988

0063043

03.20.15

4

“ирээдүй” нөхөрлөл

 

10

төв

 

түлээ

0220993

0220994

0063044

03.23.15

5

“ирээдүй” нөхөрлөл

 

4

төв

 

түлээ

0224346

0063045

03.23.15

 

         ДҮН

 

42

 

 

 

   7ш

  5ш

 

1

“бидний сэтгэл”нөхөрлөл

 

4

 

мөрөн

түлээ

0224334

0025523

02.12.15

2

“ирээдүй” нөхөрлөл

 

5

 

мөрөн

түлээ

0224336

0025524

02.16.15

3

“бидний сэтгэл” нөхөрлөл

 

4

 

мөрөн

түлээ

0220983

0025525

03.01.15

4

“бидний сэтгэл” нөхөрлөл

 

4

 

мөрөн

түлээ

0224337

0025526

03.02.15

5

“бидний сэтгэл”нөхөрлөл

 

2

 

мөрөн

түлээ

0224338

0025527

03.09.15

6

“Харбухаст”ххк

52

 

 

мөрөн

палк

0224401

0224402

0224405

0224407

0224408

0224409

0220995

 002528

03.25.15

 

     ДҮН

52

19

 

 

 

   12ш

    6ш

 

 

    НИЙТ ДҮН

52

61

 

 

 

   19 ш

   10ш

 

 

 

    Нэгтгэсэн” Байгаль хамгаалагч.                                                        Б.Эрдэнэбат

  Танилцсан.БОТБХТасгийн дарга.                                                       Д.Батжаргал