Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ё.Батзориг ИТХ-ын дарга8826949570386010
Ц.ХөвсгөлдалайЗасаг дарга99383940 9304550070386005
Д.Батжаргал Засаг даргын орлогч 99149010 70386015
Д.БаасанбатЗДТГ-ын дарга9638679970386008


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
ОНХС-ийн төлөвлөлт 1-Р ҮЕ ШАТ: Баг, Хорооны айл өрх бүрт санал авах маягтыг 1–р улиралд багтаан хүргүүлнэ. 2-Р ҮЕ ШАТ: Иргэд өөрсдийн саналаа бүлгээрээ, гэр бүлээрээ, эсвэл Иргэний танхим, Иргэдийн нийтийн хурал зэрэг боломжийн аргаар хэлэлцэж гаргана. 3-Р ҮЕ ШАТ: Иргэдийн саналыг санал асуулгын хуудсаар, бүлгийн ярилцлагын хэлбэрээр, цахим хэлбэрээр цуглуулна. 4-Р ҮЕ ШАТ: Дээрх 3 аргаар цуглуулсан саналыг нэгтгэн дүгнэж ЖИЛ БҮРИЙН 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ЭХНИЙ 30 ХОНОГТ БАГТААН ЗДТГ-т хүргүүлнэ. 5-Р ҮЕ ШАТ: Нэгтгэгдэн ирсэн иргэдийн саналд үндэслэн сум, дүүргийн ЗДТГ-т урьдчилсан жагсаалтыг бэлтгэнэ. Энэ үе шатанд: • Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээг төлөвлөхөд төсөв, хөрөнгө оруулалт болон тухайн салбарыг хариуцсан мэргэжилтэнүүдийг оролцуулсан арга зүйн зөвлөмж өгч дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий 7-оос доошгүй гишүүдээс бүрдэх ажлын хэсгийг Засаг даргын захирамжаар томилж ажиллуулна. • Сум, дүүргийн З?...
2018-02-02 11:32:42 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тариалан сургуулийн дотуур байрны хатуу эдлэл худалдан авах тендер...
2015-06-03 14:02:54 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тариалан сумынд 2015 онд СХС, ОХС, Байгаль хамгаалах сан , төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...
2015-01-05 17:23:29 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Сэлэнгэ гол дээгүүр Элст хүзүүвчээр бирвааз, хөвдөг гүүр тавих тендер зарлаж байна....
2014-05-29 12:27:16 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Бохирын машин өөрөө буулгагч авто машины тендер шалгаруулалт...
2014-05-27 12:00:22 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
тариалан сумын сэлэнгэ багийн нутагт сэлэнгийн гол дээгүүр бирвааз шинээр барих...
2014-05-21 16:40:23 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
бохирын машин, өөрөө буулагч авто машин худалдан авана...
2014-05-06 11:58:44 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хөдөөгийн багийн хүний эмч нарыг унаажуулах зорилгоор мотоцикол худалдан авахаар зар түгээж байна....
2014-03-21 09:07:13 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Өндөр даралтын усны насос...
2014-02-19 16:33:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын тендерүүд...
2014-02-19 16:23:49 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 >