Харилцах хүснэгт
Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Засаг Даргын Тамгын Газар
НэрАлбан тушаалГар утас Ажлын утас
Ё.Батзориг ИТХ-ын дарга8826949570386010
Ц.ХөвсгөлдалайЗасаг дарга99383940 9304550070386005
Д.Батжаргал Засаг даргын орлогч 99149010 70386015
Д.БаасанбатЗДТГ-ын дарга9638679970386008


Гарчиг   
И-мэйл   
Зурвас   
   
Тариалан сургуулийн дотуур байрны хатуу эдлэл худалдан авах тендер...
2015-06-03 14:02:54 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Тариалан сумынд 2015 онд СХС, ОХС, Байгаль хамгаалах сан , төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...
2015-01-05 17:23:29 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Сэлэнгэ гол дээгүүр Элст хүзүүвчээр бирвааз, хөвдөг гүүр тавих тендер зарлаж байна....
2014-05-29 12:27:16 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Бохирын машин өөрөө буулгагч авто машины тендер шалгаруулалт...
2014-05-27 12:00:22 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
тариалан сумын сэлэнгэ багийн нутагт сэлэнгийн гол дээгүүр бирвааз шинээр барих...
2014-05-21 16:40:23 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
бохирын машин, өөрөө буулагч авто машин худалдан авана...
2014-05-06 11:58:44 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Хөдөөгийн багийн хүний эмч нарыг унаажуулах зорилгоор мотоцикол худалдан авахаар зар түгээж байна....
2014-03-21 09:07:13 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
Өндөр даралтын усны насос...
2014-02-19 16:33:11 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын тендерүүд...
2014-02-19 16:23:49 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
...
2014-02-19 16:19:59 өдөр. 0 сэтгэгдэл.
[ дэлгэрэнгүй ]
 1 2 >