Сумын Засаг даргын "Хязгаарлалтын дэглэм сунгах тухай" 2020 оны А/30 дугаар захирамжийг танилцуулж байна.