Тариалан сумын Гал унтраах, аврах 46 дугаар ангийн дэслэгч Цэрэнпүрэвийн санаачлагаар ЗДТГ-тай хамтран "1000" төгрөг сайн үйлсийн аянг тусгай удирдамжийн дагуу амжилттай зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар 312 иргэн, 18 аж ахуйн нэгж, байгууллага дэ