Аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/133 дугаар захирамжаар согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх үйл ажиллагааг хориглосон хугацааг 2020.03.30-ны өдөр хүртэл сунгалаа.