Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөл ирж, сургалт уулзалт зохион байгуулж, нийт 79 иргэн хамрагдав.