Сумын ИТХ, ЗДТГ, Соёлын төв, ЭМТ, Цагдаагийн тасагтай хамтран 2019.09.20нд Иргэнд төвтэй төрийн үйлчилгээний жил- нээлттэй хаалганы өдөрлөг арга хэмжээг зохион байгууллаа.