2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, цаг үеийн ажлын талаар хөдөөгийн 5 багийн иргэдтэй хурал уулзалтыг хийлээ. 2019.08.07-нд Артархи багийн Хавцгайтад 52 малчид иргэд цугларч, мэдээлэл сонслоо.