2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, цаг үеийн ажлын талаар хөдөөгийн 5 багийн иргэдтэй хурал уулзалтыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2019.08.08-нд Сэлэнгэ, Тавантолгой багийн 48 малчидтай уулзаж, мэдээлэл хийв.