2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, цаг үеийн ажлын талаар хөдөөгийн 5 багийн иргэдтэй хурал уулзалтыг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр буюу 2019.08.06-нд Баянхошуу багт зохион байгуулж, нийт 42 иргэн хамрагдав.