Барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Ногоон хотын төлөвлөгөө" төслийн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Тариалан суманд 2019.7.29-нд ажиллаж, сумын удирдлагууд холбогдох албан хаагчидтай уулзалт ярилцлага хийлээ