Сумын орон гэргүй 4 өрхийг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 6,9 сая төгрөгөөр гэржүүлэв.