Сумын нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт2019 оны 5 дугаар сарын байдлаар