Хөвсгөл аймаг- Тариалан сум- БОТХБТ-аас Бүх нийтээрээ мод тарих өдрийг тохиолдуулан " Мод тарих арга, арчилгаа" гэсэн сэдвээр 6-р ангийн (а, б, в, г ) дөрвөн бүлэгт нийт 100 гаруй хүүхдэд сургалт, мэдээлэл хийлээ.