Уриалга

Тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдийн анхааралд: Тээврийн хэрэгслийнхээ дутуу  байгаа зүйлийг бүрдүүлж зөрчилгүй, тээврийн хэрэслийн хөдөлгөөнд оролцохын тулд хамтран дутагдалаа засья сарын аянд нэгдье